เครื่องล้างท่อ­.com เครื่องทะลวงท่อ

เครื่องล้างท่อ­ เครื่องทะลวงท่อ เครื่องแยงท่อ ลอกท่อ

ก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

own-band

9ccaf43815a7d25c448a54afdd83be4e

รหัสสินค้า: 6NM26 ราคา: 150 บาท

รายละเอียดย่อ : ก้อนจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย BIO WATER TREATMENT “Green Magic” ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสียก้นบ่อ

sell-mix

รายละเอียดของสินค้า

 • ก้อนจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย BIO WATER TREATMENT “Green Magic” ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสียก้นบ่อ ขจัดคราบไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น
  ลดค่า BOD ปรับค่าpHในน้ำให้สมดุล เพิ่มออกซิเจนและลดแอมโมเนียในน้ำ
  ช่วยลดปริมาณขี้เลน เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียจากก้นบ่อ
  ย่อยสลายกากไขมัน คราบไขมันผิวน้ำและสลายฟอสเฟต
  กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำ-ดินเสีย กองขยะและท่อระบายน้ำได้ดี
  สร้างไรแดงขนาดเล็ก กำจัดสาหร่ายน้ำตามระบบธรรมชาติ

คุณสมบัติ

 • ก้อนจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย BIO WATER TREATMENT “Green Magic”
  ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสียก้นบ่อ ขจัดคราบไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น
  ลดค่า BOD ปรับค่าpHในน้ำให้สมดุล เพิ่มออกซิเจนและลดแอมโมเนียในน้ำ
  ช่วยลดปริมาณขี้เลน เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียจากก้นบ่อ
  ย่อยสลายกากไขมัน คราบไขมันผิวน้ำและสลายฟอสเฟต
  กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำ-ดินเสีย กองขยะและท่อระบายน้ำได้ดี
  สร้างไรแดงขนาดเล็ก กำจัดสาหร่ายน้ำตามระบบธรรมชาติ
วิธีใช้
 • บ่อดักไขมัน,ถังบำบัดน้ำเสียขนาดไม่เกิน 1,000 ลิตร ใช้ในอัตราส่วน ก้อนจุลินทรีย์ Green Magic เดือนละ 1 ก้อน BIO WATER TREATMENT บำบัดธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.